รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

การเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่ ,เลี้ยงไก่ไข่ ,ไก่ไข่ ,วิธีเลี้ยงไก่ไข่ ,ไก่ไข่อินทรีย์ ,การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ,ไข่ไก่อินทรีย์ ,ไก่ไข่อารมณ์ดี ,วิธีเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ,ฟาร์ม ไก่ไข่,เลี้ยง ไก่ บ้าน ,อาหาร ไก่ไข่ ,การเลี้ยงไก่ไข่ แบบ ปล่อย ,การ เลี้ยง ไก่ บ้าน ,วิธี การเลี้ยงไก่ไข่ ,การเลี้ยงไก่ไข่ แบบ พอ เพียง,ต้นทุน การเลี้ยงไก่ไข่ ,การเลี้ยงไก่ไข่ ใน ครัวเรือน ,ไก่ พันธุ์ ไข่ ,การ เลี้ยง ไก่ พันธุ์ ไข่ ,เลี้ยง ไก่ไข่ แบบ ปล่อย,กรง ไก่ไข่,พันธุ์ ไก่ไข่ ,อุปกรณ์ การเลี้ยงไก่ไข่ ,เลี้ยง ไก่ ,การเลี้ยงไก่ไข่ อินทรีย์ แบบ ปล่อย ,โรงเรือน ไก่ไข่ ,ฟาร์ม ไก่ ,การ เลี้ยง ไก่ พื้นบ้าน ,เล้า ไก่ไข่ ,การ ให้ อาหาร ไก่ไข่ ,การเลี้ยงไก่ไข่ ที่ บ้าน,อาชีพ เลี้ยง ไก่ไข่ ,การ ลงทุน เลี้ยง ไก่ไข่ ,อาหาร ไก่ไข่ อินทรีย์,อาหาร เสริม ไก่ไข่ ,อยาก เลี้ยง ไก่ไข่,การ ทํา ฟาร์ม ไก่ไข่ ,โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ,อุปกรณ์ เลี้ยง ไก่ ,โรงเรือน เลี้ยง ไก่ไข่ ,ธุรกิจ ฟาร์ม ไก่ไข่ ,ธุรกิจ เลี้ยง ไก่ไข่ ,เลี้ยง ไก่ไข่ แบบ พอ เพียง ,วิธี เลี้ยง ไก่ไข่ แบบ พอ เพียง ,การเลี้ยงไก่ไข่ แบบ ธรรมชาติ ,กรง ตับ ไก่ไข่,วิ ที เลี้ยง ไก่ไข่ ,ลงทุน เลี้ยง ไก่ไข่ ,อุปกรณ์ เลี้ยง ไก่ไข่ ,แบบ เล้า ไก่ไข่ ,การเลี้ยงไก่ไข่ แบบ ปล่อย พื้น ,การเลี้ยงไก่ไข่ cp ,วิธี เลี้ยง ไก่ไข่ แบบ ปล่อย ,วิธี เลี้ยง ไก่ พันธุ์ ไข่,วิตามิน ไก่ไข่ ,เลี้ยง ไก่ไข่ อินทรีย์,อาหาร ไก่ไข่ แบบ ประหยัด ,ธุรกิจ ไก่ไข่ ,อาหาร ไก่ไข่ ทํา เอง ,ฟาร์ม ไก่ไข่ cp,วี ธี เลี้ยง ไก่ไข่ ,การเลี้ยงไก่ไข่ แบบ ประหยัด ,ฟาร์ม เลี้ยง ไก่ไข่ ,ไก่ไข่ แบบ ปล่อย ,วิธี การ เลี้ยง ไก่ พันธุ์ ไข่ ,แบบ โรงเรือน ไก่ไข่ ,เลี้ยง ไก่ไข่ cp ,การ ทํา อาหาร ไก่ไข่ ,เล้า ไก่ไข่ แบบ พอ เพียง,ขายส่ง ไข่ไก่ สด จาก ฟาร์ม ,วิธี การเลี้ยงไก่ไข่ แบบ พอ เพียง ,เลี้ยง ไก่ไข่ แบบ ธรรมชาติ,ซื้อ ไก่ไข่ ,การ ดูแล ไก่ไข่ ,รับ ซื้อ ไข่ไก่
อาชีพทั่วไทย ตอน เด็กหนุ่มรุ่นใหม่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน

คุณวรพล พานทอง เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.กำแพงเพชร เพิ่งเรียนจบปริญาตรีมา อยากมาทำเกษตร  จึงได้ไปศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่มาหลายที่แล้วนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสม จากที่ปลูกไว้กินเองแล้วเหลือก็ส่งขาย จนสามารถสร้างรายได้เดือนละมากกว่า 2 หมื่นบาท สามารถดูแลครอบครัวได้  และได้อยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน เป็นความภาคภูมิใจ

คุณวรพล พานทอง บอกว่าหัวใจการทำเกษตรคือ น้ำ จึงได้ขุดบ่อน้ำเนื้อที่ 1 ไร่  ไว้เลี้ยงปลา บริเวณรอบบ่อก็เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่ไข่ ,ปลูกกล้วย และปลูกพืชผักสวนครัว  จะทำให้มีรายได้ทุกวัน คุณวรพล ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกมะละกออินทรีย์ ที่เอาไว้ตำส้มตำ ส่งแม่ค้าในท้องถิ่น และยังทำปุ๋ยจากมูลใส้เดือนใส่มะละกอเอง สามารถลดต้นทุนได้มาก คุณวรพล มีรายได้ทั้งรายวันที่มาจากการเก็บไข่เป็ด ไข่ไก่ขาย รายได้รายสัปดาห์จากการเก็บผักขาย รายได้รายเดือนจากจิ้งหรีด ใส้เดือนและมูลใส้เดือน รายได้รายปีจากมะละกอ ซึ่งยังเปิดให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานที่ไร่พานทองพอเพียงได้อีกด้วย

อาชีพทั่วไทย ตอน เด็กหนุ่มรุ่นใหม่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS
เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรอินทรีย์ของคนรุ่นใหม่มหาสารคาม

คุณอ้น กานต์รวี  บัวบุญ เกษตรกรรุ่นใหม่ young smart farmer  ลาออกจากการเป็นพยาบาล  เพื่อได้มีเวลามาดูแลแม่ และได้เข้าสู่เส้นทางการเกษตรโดยการศึกษาเรียนรู้และลงมือทำ เริ่มจากการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่ เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ เป็นฟาร์มสัตว์อารมณ์ดีได้ไข่โดยรวม 400 ฟองต่อวัน ซึ่งมีการต่อยอดโดยการมาแปรรูป เช่นไข่เค็ม ยังมีการนำหมูมาผสมต่างสายพันธ์ให้เลี้ยงจ่าย ประหยัดต้นทุนด้วย และได้ปลูกหญ้าหวานสารคาม สายพันธ์ุเนเปียร์ที่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ทำเงินได้ทุกวันถึง 3,000-4,000 บาทต่อวัน จนตอนนี้ การทำเกษตรมีรายได้มากกว่าพยาบาล 5 เท่า

ฟาร์มบ้านสวนภูระวี ของคุณอ้น กานต์รวี  บัวบุญ ได้เปิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  life supermaket คือการให้คนเข้าเก็บผลผลิตเอง กลับบ้าน เรียนรู้วิธี  ทุกอย่างเป็นชีวภาพทั้งหมด

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรอินทรีย์ของคนรุ่นใหม่มหาสารคาม

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 
เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ

คุณสุขี บุญแสงส่ง เกษตรกร จ.กาฬสินธุ์  ได้เข้ามาทำการค้าขายในกรุงเทพ แต่ค้าขายได้ไม่ดี จึงได้กลับบ้านไปทำเกษตร โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อหลวง ในรัชกาลที่ 9  ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การส่งเสริมและดูแล

คุณสุขี มีพื้นที่ทำการเกษตรเพียง 3 ไร่เท่านั้น จึงใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เป็นต้น ทำให้มีรายได้ถึงวันละ 300-500 บาท และได้ทุกวัน เพียงขายในหมู่บ้านเท่านั้น

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 

 
เกษตรสร้างชาติ ตอน พัฒนามาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

การส่งออกขายไข่ไก่ไปต่างประเทศ จะช่วยลดราคาไข่ไก่ที่มีราคาถูก จากไข่ไก่ที่ล้นตลาดลงได้ กรมปศุสัตว์จึงได้เข้ามาควบคุมดูแล ตรวจ เรื่องคุณภาพ ให้ปลอดภัย ปลอดโรค เพื่อได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การสังเกตไข่ไก่ที่มีคุณภาพดูจาก เปลือกไข่มีสีน้ำตาลเข้ม ไข่แดงมีสีเข้ม ไข่ขาวมีลักษณะเป็นวุ้นสีใส จะเป็นที่ต้องการของตลาด

ไข่ไก่ที่สายใจฟาร์ม จ.นครสวรรค์แห่งนี้ ได้เลี้ยงไก่ไข่ที่ออกไข่มีคุณภาพ เพราะอาหารที่ให้ไก่กินเป็นธัญพืชปน และ สมุนไพร ไม่ใช้สารปฏิชีวนะจึงทำให้มีลูกค้าต่างประเทศหลายประเทศสนใจและสั่งไข่ไก่จากฟาร์มนี้

 ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน พัฒนามาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด