รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ไส้เดือน

ไส้เดือน เลี้ยงง่าย การเลี้ยงไส้เดือนใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงไส้เดือนไว้ผลิตปุ๋ยใช้เองในสวนเกษตรพอเพียง ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์สูง ใครทำเกษตรผสมผสาน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้ฉีดพ่นหรือใส่ต้นพืช จะทำให้พืชงดงาม การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะในครัวเรือน ยังเป็นอีกเหตผลที่ควรเลี้ยง เศรษฐกิจพอเพียง ต้องใช้ทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ การเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผักในสวน เป็นสิ่งที่ดีมากและควรทำอย่างยิ่ง,ไส้เดือน ,การเลี้ยงไส้เดือน ,เลี้ยงไส้เดือน ,ไส้เดือนดิน ,ไส้เดือน ดิน ,วิธีเลี้ยงไส้เดือน ,ขาย ไส้เดือน ,ขายไส้เดือน ,ปุ๋ยมูลไส้เดือน ,มูล ไส้เดือน ,เลี้ยง ไส้เดือน ขาย ,ปุ๋ยไส้เดือน ,การ เลี้ยง ไส้เดือน ดิน ,การ เลี้ยง ไส้เดือน ขาย ,วิธี การ เลี้ยง ไส้เดือน ,รับ ซื้อ ไส้เดือน ,เลี้ยง ไส้เดือน คอน โด ,การ เพาะ เลี้ยง ไส้เดือน ,ไส้เดือนแอฟริกา ,ไส้เดือน แอฟริกา ,การ เลี้ยง ไส้เดือน เป็น อาชีพ ,การ เลี้ยง ไส้เดือน ใน บ่อ ซีเมนต์ ,การ เลี้ยง ใส้ เดือน ขาย ,น้ำหมักมูลไส้เดือน ,ไส้เดือนยักษ์ ,เลี้ยง ไส้เดือน ดิน ,อาหาร ไส้เดือน ,วิธี เลี้ยง ใส้ เดือน ดิน ,การ เลี้ยง ไส้เดือน ทํา ปุ๋ย ,ไส้เดือน ฝอย กํา จัด ปลวก ,ปุ๋ย ขี้ ไส้เดือน ,วิธี เลี้ยง ใส้ เดือน ,เลี้ยง ไส้เดือน ทํา ปุ๋ย ,ปุ๋ย ไส้เดือน ดิน ,แหล่ง รับ ซื้อ ไส้เดือน ,ขาย ปุ๋ย ไส้เดือน ,ปุ๋ย มูล ไส้เดือน ดิน ,เลี้ยง ไส้เดือน ราย ได้ ,น้ำหมักไส้เดือน ,ลักษณะไส้เดือน ,ฟาร์ม ไส้เดือน ,ไส้เดือน ดิน ชื่อ วิทยาศาสตร์ ,ตลาด ไส้เดือน ,ราคา ไส้เดือน ,วิธี เลี้ยง ไส้เดือน ขาย ,ปุ๋ย มูล ไส้เดือน ราคา ,ราคา ปุ๋ย ไส้เดือน ,มูล ไส้เดือน ดิน ,ซื้อ ไส้เดือน ,เพาะ ไส้เดือน ขาย ,อบรม เลี้ยง ไส้เดือน ,ขาย มูล ไส้เดือน ,รับ ซื้อ มูล ไส้เดือน ,เพาะ ไส้เดือน ,วิธี การ เลี้ยง ไส้เดือน เป็น อาชีพ ,จำหน่าย ไส้เดือน ,ปุ๋ย ไส้เดือน ราคา ,ขาย ไส้เดือน ดิน ,ตลาด รับ ซื้อ ไส้เดือน ,การ เลี้ยง ไส้เดือน คอน โด ,การ เลี้ยง ไส้เดือน เพื่อ การ ค้า ,การ เพาะ ไส้เดือน ,เพาะ เลี้ยง ไส้เดือน ,วิธี เลี้ยง ไส้เดือน ตก ปลา ,ดิน มูล ไส้เดือน ,ตลาด รับ ซื้อ ใส้ เดือน ,ที่ รับ ซื้อ ไส้เดือน ,วิธี การ เลี้ยง ไส้เดือน ดิน ,อาหาร ใส้ เดือน ,ธุรกิจ เลี้ยง ไส้เดือน ,ตลาด ขาย ไส้เดือน ,ขาย ปุ๋ย มูล ไส้เดือน ,ปุ๋ย หมัก มูล ไส้เดือน ,คอน โด ไส้เดือน ,รับ ซื้อ ปุ๋ย ไส้เดือน ,ธุรกิจ ไส้เดือน ,ปุ๋ย น้อง เดือน ,ตลาด ใส้ เดือน ,ไส้เดือน ส่ง ออก ,วิธี การ เลี้ยง ใส้ เดือน ,ซื้อ ใส้ เดือน ,เลี้ยง ไส้เดือน ส่ง ออก ,การ ทำ ปุ๋ย ไส้เดือน ,การ เลี้ยง ใส้ เดือน คอน โด ,ปุ๋ย หมัก มูล ไส้เดือน ดิน ,การ เพาะ ใส้ เดือน ,ส่ง ออก ไส้เดือน
ผู้หญิงผู้สร้าง ตอน ปลดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์

คุณประหยัด ปานเจริญ เกษตรกรบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อก่อนทำเกษตรแบบสารเคมี ใช้เงินทุนสูงมากเพราะมีราคาแพง และทำให้สุขภาพก็แย่ลงทุกวันต้องไปหมอทุกอาทิตย์ หนำซ้ำยังขาดทุนมีหนี้เป็นล้าน จึงปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าทำยังไงให้ลดต้นทุนได้บ้าง จึงเริ่มจากการทำปุ๋ย ทำจุลินทรีย์ ใช้เองจากการไปศึกษาเรียนรู้มา จนลดต้นทุนลงได้ถึง 70 % สามารถปลดหนี้ได้คะ

ที่สวนของคุณประหยัด ได้ปลูกพืชผสมผสาน ทั้งยังเลี้ยงสัตว์ไว้กินในครัวเรือน โดยยึดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สวนจะมีพืชผักหลากหลาย เช่น ฝรั่งกิมจู มะนาวไร้ดิน ทำปุ๋ยไส้เดือน ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ทำเพาะกิ่งพันธุ์ขาย ผลผลิตที่ได้จะส่งตามห้าง โรงเรียน และตลาดชุมชน โดยคำนึงถึงผู้บริโภคที่ต้องปลอดภัย ที่บ้านและชุมชนเปิดเป็นศุนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม คะ

ผู้หญิงผู้สร้าง ตอน ปลดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS
อาชีพทั่วไทย ตอน เด็กหนุ่มรุ่นใหม่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน

คุณวรพล พานทอง เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.กำแพงเพชร เพิ่งเรียนจบปริญาตรีมา อยากมาทำเกษตร  จึงได้ไปศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่มาหลายที่แล้วนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสม จากที่ปลูกไว้กินเองแล้วเหลือก็ส่งขาย จนสามารถสร้างรายได้เดือนละมากกว่า 2 หมื่นบาท สามารถดูแลครอบครัวได้  และได้อยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน เป็นความภาคภูมิใจ

คุณวรพล พานทอง บอกว่าหัวใจการทำเกษตรคือ น้ำ จึงได้ขุดบ่อน้ำเนื้อที่ 1 ไร่  ไว้เลี้ยงปลา บริเวณรอบบ่อก็เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่ไข่ ,ปลูกกล้วย และปลูกพืชผักสวนครัว  จะทำให้มีรายได้ทุกวัน คุณวรพล ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกมะละกออินทรีย์ ที่เอาไว้ตำส้มตำ ส่งแม่ค้าในท้องถิ่น และยังทำปุ๋ยจากมูลใส้เดือนใส่มะละกอเอง สามารถลดต้นทุนได้มาก คุณวรพล มีรายได้ทั้งรายวันที่มาจากการเก็บไข่เป็ด ไข่ไก่ขาย รายได้รายสัปดาห์จากการเก็บผักขาย รายได้รายเดือนจากจิ้งหรีด ใส้เดือนและมูลใส้เดือน รายได้รายปีจากมะละกอ ซึ่งยังเปิดให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานที่ไร่พานทองพอเพียงได้อีกด้วย

อาชีพทั่วไทย ตอน เด็กหนุ่มรุ่นใหม่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS
ปลูกผักแลกค่าเทอม โครงการสุดเจ๋ง ม.แม่โจ้ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการดีๆ ที่ไม่ควรพลาด “โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม” เป็นโครงการยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน รวมถึงยังสอนให้รู้จักนำวัตถุดิบจากในพื้นที่มาทำเกษตรกรรม เช่น ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์ ปลา รวมถึงการสร้างมูลค่าด้วยการนำมาแปรรูป แล้วยังชี้นำการทำการตลาด ด้วยการนำไปขายที่กาดแม่โจ้ 2477 เพื่อนำรายได้กลับมาเป็นค่าเทอม รวมถึงให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตจริงได้

โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิชาการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง นำเทคนิค องค์ความรู้ มาสอนแนะนำแก่นักศึกษา ซึ่งให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในค่าเล่าเรียน ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม จำนวน 467 คน จาก 11 คณะ ซึ่งจะนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายเป็นประจำทุกวันศุกร์และเสาร์ และในเทอมที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่ 2/2559)  มีนักษาที่สามารถชำระเป็นค่าลงทะเบียนเรียนมูลค่า 215,880 บาท จากนักศึกษาจำนวน 77 คน

ปลูกผักแลกค่าเทอม โครงการสุดเจ๋ง ม.แม่โจ้ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

ขอขอบคุณ ภาพ ข้อมูลและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT,https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_61962

 

 
เกษตรทำเงิน ตอน ไส้เดือนส่งออกเงินล้านทองคำใต้ผืนดิน

อีกอาชีพที่แปลก แต่ไม่ใช่อาชีพใหม่ เพราะชาวบ้านตาล อ.นาหว้า จ.นครพนม ได้ยึดทำมาถึง 30 ปีแล้ว คืออาชีพทำไส้เดือนตากแห้งขาย เมื่อถึงฤดูหนาว ชาวบ้านตาลจะหาไส้เดือนมาขาย ถ้าเป็นไส้เดือนสด ราคากิโลกรัมละ 30 บาท แต่ถ้านำไส้เดือนไปแปรรูป ได้ราคากิโลกรัมละ 300 บาท ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ 3-4 หมื่นบาท ต่อ เดือน

นอกจากจะมีไส้เดือนแปรรูปขายแล้ว ชาวบ้านตาล ยังทำตุ๊กแกแปรรูป ปลิงแปรรูปตากแห้ง ส่งออก ขายถึงต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง และใต้หวัน  เป็นต้น ตามความเชื่อที่นำไปทำยาชูกำลัง ซึ่งสร้างรายได้มากถึง 10 ล้านบาทต่อปี

ดูย้อนหลัง เกษตรทำเงิน ตอน ไส้เดือนส่งออกเงินล้านทองคำใต้ผืนดิน

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด