รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ปลูกพืชผสมผสาน
ผู้หญิงผู้สร้าง ตอน ปลดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์

คุณประหยัด ปานเจริญ เกษตรกรบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อก่อนทำเกษตรแบบสารเคมี ใช้เงินทุนสูงมากเพราะมีราคาแพง และทำให้สุขภาพก็แย่ลงทุกวันต้องไปหมอทุกอาทิตย์ หนำซ้ำยังขาดทุนมีหนี้เป็นล้าน จึงปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าทำยังไงให้ลดต้นทุนได้บ้าง จึงเริ่มจากการทำปุ๋ย ทำจุลินทรีย์ ใช้เองจากการไปศึกษาเรียนรู้มา จนลดต้นทุนลงได้ถึง 70 % สามารถปลดหนี้ได้คะ

ที่สวนของคุณประหยัด ได้ปลูกพืชผสมผสาน ทั้งยังเลี้ยงสัตว์ไว้กินในครัวเรือน โดยยึดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สวนจะมีพืชผักหลากหลาย เช่น ฝรั่งกิมจู มะนาวไร้ดิน ทำปุ๋ยไส้เดือน ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ทำเพาะกิ่งพันธุ์ขาย ผลผลิตที่ได้จะส่งตามห้าง โรงเรียน และตลาดชุมชน โดยคำนึงถึงผู้บริโภคที่ต้องปลอดภัย ที่บ้านและชุมชนเปิดเป็นศุนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม คะ

ผู้หญิงผู้สร้าง ตอน ปลดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS
ฟ้าปกดิน ตอน ชิราวุธ ฝอยทอง

รายการฟ้าปกดินตอนนี้พาท่านล่องใต้ไปนครศรีธรรมราช ที่บ้านบางพระ อ.ปากพนัง เพื่อไปพบกับคุณชิราวุธ ฝอยทอง เกษตรกรผู้นำความรู้จาก ม.ชีวิต มาพัฒนาตนเอง และสังคมหมู่บ้านของตนได้ผลสำเร็จอย่างงดงามครับ

ฟ้าปกดิน ตอน ชิราวุธ ฝอยทอง

คุณชิราวุธ ฝอยทอง และชาวบ้านในหมู่บ้าน แต่เดิมทำอาชีพเลี้ยงกุ้งเพียงอย่างเดียว แต่ประสบกับปัญหาขาดทุน คุณชิราวุธ ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในมหาลัยชีวิต ได้ถูกปรับเปลี่ยนความคิดและนำความรู้มาปรับใช้ จึงบริหารวางแผนจัดการพื้นที่ของตนจำนวน 43 ไร่ใหม่ ไม่เลี้ยงกุ้งอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน แต่มีการปลูกพืชผสมผสาน เช่น ปาร์ม มะพร้าว พริก มะเขือ กล้วย ตะไคร้ และนอกนั้นยังมีการบริหารจัดการน้ำ หมุนเวียนน้ำไปเลี้ยงปลา สลับกับนำน้ำบ่อปลาไปเลี้ยงกุ้งอีกด้วยครับ Continue reading
ดูฟ้าปกดินย้อนหลัง ตอน คุณทองหล่อ แดงอร่าม

คุณทองหล่อ แดงอร่าม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

จากเดิมในอดีตเคยทำนาเพียงอย่างเดียวมีรายได้เพียงปีละครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากประสบปัญหา “น้ำแล้ง” ต่อมาได้นำแนวทางเกษตรพอเพียง มีการวางแผนการปลูกพืชผสมผสานให้หลากหลาย และเหมาะสมกับช่วงฝนหรือฝนแล้ง ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี มีการขุดบ่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในบ่อไว้ใช้ยามหน้าแล้ง มีการปลูกผักกูด เงาะ กระท้อน มะยงชิด เลี้ยงปลา ผลผลิตที่วางขายจะหมุนเวียน มีรายได้ทุกวัน ทุกเดือน

ก่อนที่จะมาทำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผสมผสาน คุณทองหล่อ มีหนี้สินมากมายหลายแสนบาท เมื่อเริ่มพลิกกลับความคิด หันมาทำเกษตรพอเพียง ชาวบ้านใกล้บ้านมองว่าคุณทองหล่อบ้า และมองว่า “ช้า ไม่พอกิน” แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณทองหล่อ ได้พิสูจน์ว่า …นอกจากหมดหนี้สิน มีรายได้ทุกวัน แล้วยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย Continue reading
ดูย้อนหลังรายการฟ้าปกดิน ตอน ต้นแบบคนวิถีพอเพียง

คุณสุนทร พันธุ์ศรี ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

จากเดิมที่เคยถูกมองว่า “บ้า” เพราะทำเกษตรในพื้นที่ที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน แต่วันนี้ความพยายามของคุณสุนทร ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านและคนทั่วไป ว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรพอเพียง

เริ่มต้นจากการพลิกฟื้นผืนดิน คิดเพียงว่า “ทำกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง ขายไม่ได้ก็ยังมีกินอิ่มท้อง” นอกจากการปลูกพืช ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว กบ ไก่ ปลา เพื่อเอาไว้เป็นอาหาร และใช้ขี้เป็นปุ๋ยคอกได้อีกด้วย คุณสุนทรกล่าวว่า “…เราจะขาดวัวก็ขาดได้ แต่อย่าขาดหมู เพราะเราต้องเอาขี้หมูไปแทนสารเคมี…

คุณสุนทรบอกว่า การทำคอกปุ๋ยหมักแบบธรรมชาติ ทำได้โดย เอาแกรบเทในคอกหมู …จากนั้นเอาขี้หมู ขี้ไก่ เทตามลงไป … จากนั้นเอาน้ำเยี่ยวหมูราดลงไป…แล้วเอาน้ำหมักราดลงไป …เอาพด.2 ราดลงไป … ใช้จอบคลุกเคล้าให้เท่ากัน ทิ้งไว้ข้ามปี พอถึงฤดูฝนก็เอาไปใช้ได้ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด